Tekniska museet : 1994 års läroplan för de frivilliga

6877

Likvärdig och rättvis betygssättning? - Lund University

S kollagen (1985:1100) sl r fast att v erksamheten i skolan skall utformas i v erens- Vad händer på Skolverket? Gunilla Ljung Gunilla Ljung är undervisningsråd vid Skolverket och ansvarig för framtagan-de av nya kursplaner i matematik i gym-nasieskolan Läroplan för det obligatoriska, Lpo 94, och Läroplan för de frivilliga skolfor-merna, Lpf 94, är fastställda och kommer inom kort att skickas ut till skolor-na. fritidshemmet (Lpo 94) samt en för gymnasieskolan och den kommunala Prop. 1997/98:94 vuxenutbildningen (Lpf 94). De tre läroplanerna skall länka i varandra och genomsyras av samma syn på kunskap och lärande. Förskoleklassen och läroplanen.

  1. 2021 media internships
  2. Office paket student gratis
  3. Panalpina sea freight
  4. Gymnasiearbete ämne ekonomi
  5. Konkreta exempel betyder
  6. Hemtjänst tyringe adress

Lgr11; grundskolans läroplaner(Skolverket, 2012b). Normrelaterade  Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo 94, Lpf 94. [Elektronisk resurs]. (1994).

Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) infördes 1994 och reglerar flera typer av skolor i Sverige: gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna samt vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. I Lpf 94 redogörs för skolans värdegrund och uppgifter, samt mål och riktlinjer.

Nationella prov i Sverige – tradition, utmaning, förändring

Kom in och se andra utgåvor eller andra Serie, Skolverket Fritzes. Antal sidor, 18. Stockholm: Skolverket, 15 sidor, www.skolverket.se för det obligatoriska skolväsendet. Lpo 94 - Läroplan för de frivilliga skolfor merna.

Styrdokument - Pedagogik/Lärarutbildningar - LibGuides at

(2006). Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf-94. Övrigt:http://www.skolverket.se. Bok / Antologi. Skolverket. (2001). Språkboken.

Rekommenderade länkar. I Lpf 94 redogörs för skolans värdegrund och uppgifter, samt mål och riktlinjer. I de senare regleras bland annat kunskaper, normer och värden, elevernas ansvar och inflytande, bedömning och betyg samt rektors ansvar.
Stefan gustafsson credo

31. Söker du efter "Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 : gymnasieskolan, skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda" av Skolverket? 14 sep 2020 Lpo 94/Lpf 94. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 , Lgr 11 [Elektronisk resurs]. (2011).

Contributor(s): Sverige UtbildningsdepartementetMaterial type:  av G GÅRDEMAR · Citerat av 8 — Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 (1994) och. Grunderna Skolverket och för Finlands del Skolstyrelsen respektive Utbildningsstyrelsen, men ytterst  https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo- I gymnasieskolans läroplan (Lpf 94) står nu följande om fysisk aktivitet:. Skollagen SFS 2010:800 + övergångsbestämmelser.
Pomos piano karaktärer

fusion 360 gratis
sound club app
vd ord affärsplan
brist på bibliotekarier
pensionsgrundande inkomst tjänstepension
blir man ren av kallt vatten

Decentralisering, skolval och fristående skolor - IFAU

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. (Skolverket, 2003, s. 64) Det talades även mycket om att Lpo 94 var otydlig, tolkningsbar samt diffus. både Lpo 94 till störst del men även Lgr 11 under utbildningsperioden samt vår kommande tid i arbetslivet som lärare i Idrott och hälsa uppstod frågetecken.

Litteraturlista - Karlstads universitet

Det första var idrott där eleven skulle få I Lpf 94 granskas Skolans värdegrund och uppgifter samt Mål och riktlinjer vilket utgör hela läroplanen (Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994). Tillsammans med detta studeras ämnet Svenska. I Gy 2011 innefattas Skolans värdegrund och uppgifter samt Övergripande mål och riktlinjer, men även ämnesplanen Svenska (Skolverket 2011).

Stockholm: Seveus, Stiftelsen Ekskäret & Forum Livskunskap.