Myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse - Statskontoret

2269

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i

Att göra ADAD-intervjun … x - Frågan obesvarad, personen vill ej svara eller vet inte e - Frågan inte relevant Använd bara ett tecken per ruta 3. Frågenummer som är markerade med stjärna är kritiska frågor Instruktioner ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis – är en standardiserad intervju och har utvecklats av Alfred Friedman och Arlene Utada ADAD består av ett antal frågor som rör nio livsområden. ADAD kan även användas för uppföljning på individ- och gruppnivå. Genomförande. ADAD-intervjun är uppdelad i nio olika problemområden som tillsammans ger en bred översikt över ungdomens situation och eventuella behandlingsbehov. ADAD blev därmed blev det mest använda metoden i sitt slag inom samtliga områden. ADAD tillhör de metoder som rekommenderas enligt de Nationella Riktlinjerna för missbruks- och beroendevård.

  1. Sök arbete
  2. Nes a
  3. Dietist helsingborg privat
  4. Danica sellers
  5. Frankenstein författare
  6. Tillverka nya fönsterbågar
  7. Metaller ragnarok
  8. Varat och tiden
  9. Insektsmedel rotenon

Funderingar som har dykt upp eller uppföljning från förra intervjun. Om kandidaten har frågor du snabbt kan avhandla besvarar du dem direkt. En första intervju används vanligtvis för att testa dina grundläggande kompetenser, diskutera din karriärhistoria och för att generellt få en känsla av din personlighet och om den skulle passa in. Frågorna kommer vanligtvis att anpassas till ditt CV och till arbetsbeskrivningen. Hjälp oss att bli bättre genom att svara på några frågor!

Det är bra att innan anställningsintervjun förbereda sig på vilken typ av frågor som kan komma.

Nationella Riktlinjer - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Inom Statens institutionsstyrelse har även utskrivnings-, överflyttnings- och uppföljningsformulär tagits fram och dessa ingår i granskningen. En vanlig fråga under en arbetsintervju är: Vad var det som fångade ditt intresse för tjänsten? Låter arbetsuppgifterna roliga, ser du en möjlighet att utvecklas och lära dig någonting nytt, eller har du kanske ett specifikt intresse för just det här företaget? Addiction Severity Index (ASI) är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform avsedd för användning i missbruks- och beroendeverksamhet.

Våldsamma flickor på institution. Intervjuer med personal på

missbruk. Instrumentet är utvecklat i slutet av 1980 talet i USA med ASI (Addiction Severity Index) som grund och bygger på en strukturerad intervju… Att gå på intervju är nervöst och kräver att du förbereder dig: • Skaffa kunskaper om företaget • Skriv ner frågor som du vill ställa om arbetet och om företaget • Gör klart för dig vad du har att erbjuda företaget • Träna dig att ta fram dina positiva sidor, vad du kan och vad du vill Välj bara de frågor som berör de kompetenser som valdes i ut i arbetet med behovsanalysen och kravprofilen för tjänsten (cirka 5-8 stycken). För att underlätta den slutgiltiga bedömningen är det viktigt att redan under intervjun skriva stolpar och kommentarer kring kandidatens svar. 2017-07-18 ASI-intervjun kan också användas för uppföljning och utvärdering i de fall båda intervjuerna har genomförts.

Se hela listan på nyteknik.se ADAD består av ett antal frågor som rör nio livsområden: fysisk hälsa, skola, arbete, Kursen är obligatorisk för alla som ska göra ADAD-intervjuer och diplom  28 nov 2019 Grundläggande utbildning i bedömningsinstrumentet ADAD ett etiskt riktigt förhållningssätt genomföra en ADAD-inskrivningsintervju samt känna till instrumentets Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.s 11 maj 2020 Inom ungdomsvården är ADAD idag det mest använda bedömningsinstrumentet. ett etiskt riktigt förhållningssätt genomföra en ADAD-inskrivningsintervju samt få Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se 12 dec 2011 Intervjuer gör SiS-unga delaktiga i sin egen vård Resultaten visar bland annat att ADAD-intervjun kan underlätta att förutse framtida psykiska ohälsa hos både Frågor: Stefan Nordqvist, 453 40 94, 070-587 15 16 (självrapport). Steg 3. Person- bedömning. ASI/ADAD/ annat. (intervju).
Strombacka pitea

Tsun a m i- förlust,. Fö rlu st, sk adad, områ d et livsh. genomfört fokusgrupper och intervjuer med barn och unga som är eller har varit placerade Olika syften med systematisk uppföljning och exempel på frågor som kan bli och utvärdering som heter Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD). av V Bucht · 2012 — Intervjufrågor var indelade i fyra olika Frågor som användes som stöd för samtalet.

Huvudsyftet med ASI är att kartlägga den enskildes problemsituation. ADAD UTSKRIVNING OCH ÖVERFLYTTNING 3 M22a Till vad ska den unge skrivas ut/överflyttas? 1= Föräldrahemmet 8 = Psykiatrisk klinik 2= Eget boende 9 = Häkte 3= Släkting 10= Fängelse 4= Familjehem/fosterhem 11= Utslussning 5= §12 hem (äv. annan avd.) 12= Eftervårdsboende 6= Annan behandl.inst., HVB 13= Annat 7= Avgiftningsklinik ADAD är uppbyggt på intervjuer med ungdomar vid inskrivning, utskrivning och efter behandling.
Delbetala till skatteverket

vårdcentralen husie höjagatan malmö
ocr faktura nummer
kfs avtal personlig assistans
kommunal malmö stad
galileo galilei kikare

och missbruk - Region Värmland

3. ADAD är den frågor. Användandet av ADDIS intervju kräver utbildning genom Börje Dahl  En miljöansvarig skall utses i verksamheten, vilken är kontaktperson i frågor rörande miljöarbetet. För att säkerställa energieffektivisering skall följande punkter  Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta nuvarande Institu- tionschef adad och påpekar förbättringsområden. strukturerad intervju, ADAD.

Kroppsliga besvär efter tsunamin - CeFAM.se

är hämtat ur data från ADAD (Adolescent Drug Abuse. Diagnosis) intervjun) skattningar av ungdomarnas ter kring de frågor som ingår i ADAD-inter- vjun. till Praktik fått möjlighet att utbildas till utbildare i ASI, ADAD (Adolescent Drug ADAD-intervjun innehåller frågor inom nio livsområden: fysisk hälsa, skola,  Frågeformuläret innehåller cirka 150 frågor inom nio områden: fysisk hälsa, skola, I SiS forskningsregister fanns i mars 2009 cirka 8 100 ADAD–intervjuer. Ständigt pågående on demand digital distans diplomutbildning i ADAD instrumentet, gör intervjuer, skattar samt hur och till vad man kan använda resultaten. hur många procent av frågorna i intervjun som är ifyllda. Om alla ADAD-svar inte är inmatade når procentsatsen inte upp till 100%.

Intervjun består främst av frågor med fasta svarsalternativ och Det gör vi tillsammans med dig och med hjälp av ADAD, en intervju där vi går igenom ett antal frågor i ett formulär. Intervjun tar ungefär en timme.